Αυτοκίνητο γλιτώνει παρά τρίχα,πριν πέσει πάνω του λεωφορείο

Ο δρόμος ήταν παγωμένος και γλίστρησε.