Αγελάδα στο Πακιστάν εκπαιδεύεται με τις οδηγίες των παιδιών

Καλύτερη κι από σκύλο.