-->

Απρόσεχτος οδηγός λεωφορείου καταστρέφει ένα τζιπ LexusΤρέχα τρέχα οδηγέ για να τους περάσουμε..