Δεν μπορούσε να κάνει με τίποτα καλά τη μηχανή του