Ειδική άμμος που ενώνονται οι κόκκοι της όταν έρχεται σε επαφή με το νερόΕντυπωσιακό.. τουλάχιστον