Φάρσα: Ο πυροσβέστης δίνει συνέντευξη ενώ γυναίκα καλεί βοήθεια από φλεγόμενο κτίριο



Δυο λεπτά έφτασα... μην κάνεις έτσι