Φορτηγό που δεν χρειάζεται γέφυρα για να διασχίσει ένα ποτάμιΈχει και κουπιά για παν ενδεχόμενο