Συνταρακτικό: Γυναίκα οδηγός στην Τουρκία χάνει τον έλεγχο και βουτάει από γέφυραΚολλημένο γκάζι.. ίσως δικαιολογούσε τέτοιο τραγικό ατύχημα..