Να της πεις - Θάνος ΠετρέληςΝα της πεις,
Πως την ξέχασα κι είμαι καλά,
Πως δεν θέλω μαζί της πολλά,
Κι αν για χάρη της, λιώμα με δεις...
Μην το πείς.