Νεαρός ζωγραφίζει με πινέλο που πάνω του περιστρέφεται μια μπάλαΘέλει πολύ εξάσκηση για να το καταφλερεις.