Νεαρός ζωγραφίζει με πινέλο που πάνω του περιστρέφεται μια μπάλα



Θέλει πολύ εξάσκηση για να το καταφλερεις.