Νταλίκα φορτωμένη με τεράστιες τσιμεντένιες πλάκες χάνει το φορτίο της



Προφανώς το φορτίο δεν ήταν ασφαλώς δεμένο.