Οδηγός αυτοκινήτου έφυγε από το βενζινάδικο και πήρε και την αντλία μαζί τουΜάλλον ήταν αφηρημένος.