Οδηγός έπαιζε στο δρόμο κάνοντας σφήνες και κατέληξε να χτυπήσει σε στύλοΑυτά έχει η επικίνδυνη οδήγηση.