Όχημα με μεγάλη ταχύτητα βγαίνει εκτός ελέγχου και διαλύει περίφραξη νοσοκομείουΤο περιστατικό συνέβη στην Γεωργία.