Σε ένα τοίχο - Μιχάλης Χατζηγιάννης - Μηδενιστής

Κανένας άλλος δεν έμενε εδώ, να επιμένει να λέει σ' αγαπώ σε ένα τοίχο να εγώ θα μιλώ θα σπάω τα λόγια μου στο πρόσωπο σου.