Σκύλος πεθαίνει για λίγο, μετά από μεγάλη δόση ευτυχίαςΠήγε ευχαριστημένος..