-->

Ο Τατσόπουλος δίνει μαθήματα για τις γυναίκες στον Γκουσγκούνη

Δεν είναι τυχαίο που ο Τατσόπουλος έχει πάρει την μισή Αθήνα..