Τεράστιος γερανός προσπαθεί να ξεφορτώσει καινούργιο τρένο από το πλοίο



Το λογαριασμό ποιος τον πληρώνει;