-->

Σχολικό λεωφορείο κόλλησε στις γραμμές τρένου, ενώ ερχόταν τρένοΡίσκαρε να περάσει, ενώ είχαν ανάψει τα φώτα πως ερχόταν τρένο.