Λέγε νέο τραγούδι - Θέλξη



Μουσική: Γιάννη Ιερεμίας / Στίχοι: Ελένη Γιαννατσούλια