Δέκα απο τα πιο ακραία ενχειρήματα που θα μπορούσαν να καταλήξουν στο θάνατο