Αναβάτης με enduro προσπαθεί να διασχίσει ποταμό πάνω σε κορμό δέντουΑχ.. δροσίστηκα!!