Πως γίνεται η φόρτωση βαμβακιού σε φορτηγό



Εδώ στην Ελλάδα πάντως σίγουρα δεν φορτώνεται έτσι