-->

Ορίστε η κατάληξη όταν εμπιστεύεσαι μια γυναίκα να σε χτυπήσει με κουπί

Το σακάτεψε το παλικάρι..