Βάρεσε κόρνα στο αμάξι του, ενώ οδηγούσε και του έφυγε το λάστιχοΤι το 'θελε.