-->

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ξένο αυτοκίνητο για να φτιάξουμε ένα αστείο βίντεο

Σε μερικές περιπτώσεις ούτε καν το πλησιάζουμε.. δεν ξέρεις πώς θα την "ακούσει" ο ιδιοκτήτης