Πολύ ξύλο σε κεντρική πλατεία τις Νέας Υόρκης

Συχνά πυκνά τα φαινόμενα αυτά στις πλατείες της Νέας Υόρκης.