Ληστής πήγε να κλέψει την φουρνάρισσα, αλλά ο φούρναρης είχε άλλη άποψη

Πρέπει να έφαγε πολλά τσουρέκια μετά..