-->

Του άνοιξε η μύτη στην προσπάθεια του να κάνει skate στην ταράτσα