Πάγος, ο αδυσώπητος εχθρός των πεζών

Δεν λυπάται κανέναν..