ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στην αποβάθρα, πολλά κιβώτια χρειάζονται φόρτωση και εκφόρτωση Η δουλειά σας είναι να το κάνετε αυτό με ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε με σύνεση το γερανό για να βεβαιωθείτε ότι τα κιβώτια φορτώνονται σωστά. Οδηγίες Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να μετακινήσετε το βραχίονα του γερανού. Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού για να ενεργοποιήσετε το μαγνητικό άκρο