Με ένα σφύριγμα χιλιάδες πουλιά ελευθερώνονται στον ουρανόΞαναβάλτα πάλι μέσα τώρα..