-->

Έχει χάσει τα χέρια του κι όμως εργάζεται σκληρά για να επιβιώσειΈχασε τα χέρια του σε ατύχημα όταν ήταν μικρός