Έχει χάσει τα χέρια του κι όμως εργάζεται σκληρά για να επιβιώσει



Έχασε τα χέρια του σε ατύχημα όταν ήταν μικρός