Να τι μπορείς να πάθεις όταν υποτιμάς έναν παππού

Του ήρθε ο ουρανός σφοντύλι..