Έργο τέχνης από 26,982 νομίσματα

Εντυπωσιακή έμπνευση από τον καλλιτέχνη Robert Wechsler