Το "Δεν ταιριάζετε σου λέω" στην heavy metal εκδοχή του

Μια διασκευή από τους Sonata Antartika…