Ο έρωτας ακούει στο όνομα σου - Γιάννης Πλούταρχος

O Έρωτας ακούει στο όνομά σου

μιλάει όπως μου μιλάς

ο έρωτας φοράει το άρωμά σου

φιλάει όπως με φιλάς

Ο Έρωτας ακούει στο όνομά σου

και στο κορμί σου κατοικεί

κοιτάζει με τα μάτια τα δικά σου

ο Έρωτάς μου είσαι εσύ...