-->

Θησαυροφυλάκιο της Αγγλίας προστατεύει πλάκες χρυσού αξίας 240 δις ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχειά της τράπεζας της Αγγλίας,ο χρυσός που διαθέτει ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία