Πως μπορούμε να ανάψουμε φωτιά με ένα κομμάτι πάγου

Να γνωρίζουμε.. για παν ενδεχόμενο.