Αναβάτης που πιέζει το άλογο, για ένα άλμα στο νερό

Θέλει δουλειά ακόμα..