-->

Ο άνθρωπος που πιστεύει πως είναι υπεράνθρωπος

Σπουδαίο κατόρθωμα να σπας μια σανίδα..