Οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την σωστή κοπή ενός δεντρου

Τα κρατούμενα ξέχασα..