Η απόλυτα άχρηστη τεχνολογικά προηγμένη μηχανή

Εσύ τ'ανοίγεις αυτή τα κλείνει..