Αποτυχημένη προσπάθεια απογείωσης ανεμόπτερου

Η χαρά της πτήσης και ο πόνος της πτώσης