Αποτυχημένη προσπάθεια αθλήτριας στο μονόζυγο, για τριπλή περιστροφή

Άσχημο χτύπημα στο κεφάλι