-->

Δέντρο έπεσε πάνω του ενώ οδηγούσε

Του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε.