Το έτος 2012 σε 60 δευτερόλεπτα

Κάθε χρόνο και χειρότερα