-->

Φορτηγά συγκρούονται σε διασταύρωση στη Ρωσία