Γέφυρα παγίδα που δεν γλιτώνει κανείς

Μια από τις πιο επικίνδυνες γέφυρες στη Ρωσία.