Γερανός τουμπάρει κατά την κατασκευή γέφυρας

Το γεφύρι της Άρτας έφτιαχναν.